459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Ukřivděnost, urážlivost

Popis ukřivděnosti, urážlivosti

Každý jsme si jistě od někoho vysloužili větší či menší nařknutí, které nás urazilo nebo vedlo k pocitům křivdy. Zachovat si nadhled a víru ve svou pravdu je úkol nelehký. Ještě těžší je smířit se s faktem, že ne každý s námi bude souhlasit.
Každý z nás vidí před sebou svět jinak. Urazit se a uzavřít od druhých je snazší, nežli o prostor na světě s poctivostí bojovat.

Příčiny

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)